Strzegom

Strzegom jest nie tylko miastem słynącym z wydobywania w tych okolicach granitu. Warto zobaczyć w tym mieście gotycki Kościół Świętych Piotra i Pawła, który od roku 2002r. na mocy decyzji Jana Pawła II zyskał miano bazyliki mniejszej. Wybudowany przez zakon Joannitów pod koniec XIII wieku najpierw jako mniejszy obiekt potem rozbudowując go do dzisiejszych rozmiarów co miało miejsce od końca XIV wieku do początków XVI w. W środku średniowieczne rzeźby, płaskorzeźby i malowidła - niektóre zachowane w oryginale co widać na niektórych zdjęciach.

Poza tym : kamienna chrzcielnica z XVI w., rzeźbiona w piaskowcu ambona z 1592 r., trzy oryginalne dzwony: dzwon wielki z 1405 roku, dzwon średni z 1424 r, dzwon najmniejszy z 1318 r.. a w neogotyckim ołtarzu głównym figurka Marii z Dzieciątkiem z XV w. Wszystko ocalało mimo wielu wojen na tym terenie i pożaru, który dotknął bazylikę w roku 1718. Pod posadzką i obok kościoła spoczywają szczątki wybitnych osobistości z tych terenów. Warto odwiedzić ten jeden z najpiękniejszych gotyckich kościołów na dolnym śląsku.